Dolnoserbska Biblija 1868

Pomoc pśi pytanju

Biblija 1868 móžo se na wšaku wašnju pśepytowaś. Pśi tom dej se źiwaś na slědujuce:

 • Pytanje we wersiji ze źinsajšnym pšawopisom jo standardne nastajenje. Cośo-lic pśepytowaś spócetny tekst (a maśo-lic znaśa originalneje ortografije), móžośo se wótpowědnu wersiju pšawopisa direktnje pód pytańskim pólkom nastajiś.
 • Casy móžo byś wobśěžne, notne diakritiske znamuška zapódaś. Tomu wótpomoc móžo tastatura, kótaraž se wótwórijo, tłocyśo-lic na znamuško symbol tastatury na lěwem boce pytańskego pólka.
 • Pytanje wobgranicujo se na bibliski tekst. Pśedsłowo, zapis wopśimjeśa, titlowe boki, title a mjazytitle njejsu se za pytanje indeksěrowali.
 • Na wjelikosć pismikow se pśi pytanju njeglěda. Zapišo-lic se bog, namakajo se teke Bog a nawopaki.
 • Pó defaulśe namakajo se (njeglědajucy na wjelikosć pismikow) dokradnje ta forma, za kótarejuž jo se pytało. Pytanje za formu bog namakajo jano bog a Bog, nic pak Boga, Bogu, bogabójaznosć, pśibog, bogaty atd. Wěcej fleksibelne jo pytanje z pomocu wósebnych znamuškow (pśir. dołojce).
 • Pytaś móžo se zrazom za wěcej formami. Tak namakajo na pśikład pytanje nan maś źiśi wšykne bibliske werše, kenž wopśimjeju nanejmjenjej jadnu z tych formow. Lisćina rezultatow pokazujo nejpjerwjej werše, w kótarychž wustupuju wšykne tśi formy. Pśizamknu se te, ako w nich dwě pytanej formje se jawitej. Na kóńcu slěduju werše z jadnučkeju pytaneju formu.

Wósebne móžnosći pytanja

Wěcej rezultatow: gwězdka (*)

Znamuško * móžo zastupowaś jadnotliwe pismiki abo cełe źěły słow. Fleksibelnosć a wužytk wužywanja gwězdki pśi pytanju demonstrěruju slědujuce pśikłady:

 • bog namakajo Bog, bog
 • bog* namakajo wšykne formy, ako zachopiju z Bog resp. bog: Bog, bog, Boga, boga, Bogu, bogu, bogabójazny, boganjebójazny atd.
 • *bog namakajo wšykne formy, ako kóńce na bog: Bog, bog, pśibog, wótbog
 • *bog* namakajo wšykne formy, w kótarychž wustupujo něźi sekwenca bog: Bog, bog, bogaty, pśibog, pśibogow, pśibogojski, wótbog, wótbogach, njabogi, rozbogaśiś atd.
 • g*ś namakajo wšykne formy, ako zachopiju z g a kóńce na ś, na pśikład groniś, górjeś, gótowaś, gramowaś, glědaś, graś atd.

Mjenjej rezultatow: minus (-)

Znamuško - wuzamknjo za nim stojecy wuraz z lisćiny rezultatow. To jo wósebnje pótom praktiske, gaž lisćina rezultatow jo połna nježyconych formow.

 • bogat* namakajo wšykne formy, ako zachopiju z Bogat resp. bogat: bogaty, bogata, bogate, bogatego, bogatemu, bogatšy, bogatstwo, bogatstwu, bogatstwom atd.
 • bogat* -bogatst* namakajo to samske, ale bźez formow, ako se zachopiju na bogatst.

Dokradnu frazu namakaś: pazorki (" ")

Dej-lic se namakaś konkretny rěd formow, ga póbitujo se pytanje togo rědu w pazorkach. Praktiskosć teje móžnosći demonstrěrujo slědujucy pśikład:

 • bóžy syn namakajo wšykne bibliske werše, w kótarychž wustupujo nanejmjenjej jadna z formow bóžy, syn. Lisćina rezultatow jo dłujka a njepśeglědna.
 • "bóžy syn" namakajo jano te bibliske werše, w kótarychž wustupujo konkretny rěd bóžy syn.
 • "syn bóžy" namakajo jano te bibliske werše, w kótarychž wustupujo konkretny rěd syn bóžy.

Glědaj: Pśi pytanju w pazorkach njamógu se wužywaś druge wósebne znamuška (na pśikład gwězdka).