Dolnoserbska Biblija 1868

Biblija z lěta 1868 ma glědajucy na wuwiśe dolnoserbskego pismojstwa wósebnu poziciju: Jadna se wó prědne a zrazom slědne zgromadne wudaśe Starego a Nowego Testamenta. Pśi góźbje 150. jubileuma wudaśa tych knigłow jo Chóśebuska wótnožka Serbskego instituta w kooperaciji z dobrowólnikami pśigótowała internetowu ediciju. Tekst pśistupni se k prědnemu w originalnem pšawopisu a pismje. Za to jo se frakturne pismo śišćanego wudaśa zdigitalizěrowało. Dodatnje prezentěrujo se starodawny tekst w nowej drastwje: Wón jo se pśewjadł do źinsajšnego pšawopisa.

Informacije wó nastawanju digitalnego wudaśa namakajośo how.