Nowa leksika

Wažny wuslědk žednych dłujkocasnych pśedewześow Serbskego instituta jo „nowa“ leksika. Jadna se wětšy part wó dotychměst zewšym njeznate słowa a wobroty (neologizmy). Dajo pak teke jadnotki, ako drje su powšyknje znate, ale njejsu byli wšakich zawinow dla w słownikach hyšći zapisane.

Nowa leksika w tom zmysle se gromaźi a pśistupni we wobłuku togo serwisa. Cel jo pó móžnosći malsne wózjawjenje pótrjefjonego materiala, mimo cakanja na dokradne leksikografiske wobźěłanje. Daty dawaju doglěd do jano gropnje pśeglědanego abo hyšći zewšym njewugódnośonego a wobźěłanego rěcnego materiala. Dla togo raźimy, serwis wobglědniwje wužywaś.