Dolnoserbske mjenja

Na tom boce pśedstajona zběrka dolnoserbskich swójskich mjenjow co pśedewšym zrědowaś, wobźěłaś, teke pó źělach wudopołniś wobstatk wšakich žrědłow a jen spśistupniś šyrokej zjawnosći. Tak wólažcyjo se pytanje za normatiwnymi formami mjenjow a jich deriwatami, dalšne slěźenje se spěchujo.