Dolnoserbska digitalna biblioteka

Dolnoserbska digitalna biblioteka pśistupni wjeliki źěł dolnoserbskego pismojstwa do 1945 w digitalnej formje. Cytaŕske wersije bazěruju na korpusowych tekstach z wusokeju kwalitu (gl. Slězyna). Njejadna se stakim wó nowu filologisku ediciju, ale wó wudaśe do dalokeje měry njezmólkatych wótpiskow (transkriptow) originalnych śišćow.

Z digitalneju biblioteku jo prědny raz pśisamem cełe historiske dolnoserbske pismojstwo w cełku a z mało zadorami pśistupne. K jadnotliwym tekstam dojźoš z pomocu kataloga. Alternatiwny, na pytanje słowow wusměrjony pśistup dajo w korpusowem pytanju.